Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit další kolo přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro další kolo přijímacího řízení do těchto oborů:

 79-41-K/81 Gymnázium - 3 uchazeči

 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - 5 uchazečů

 65-51-H/01 Kuchař číšník - 3 uchazeči

Uzávěrka podání přihlášek ke studiu:  30. 6. 2021

V rámci přijímacího řízení žáci nekonají písemnou zkoušku.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů jsou zveřejněna na internetových stránkách školy www.gymsosrym.cz

Informace o počtu volných míst je průběžně zveřejňována na stránkách kraje

www.kr-moravskoslezsky.cz

Přihlášky se podávají prostřednictvím ředitelky školy.

Dalsi-kolo-prijimaciho-rizeni-2021.pdf

 

 

×