Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit další kolo přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro další kolo přijímacího řízení do těchto oborů:

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - 18 uchazečů

65-51-H/01 Kuchař číšník - 14 uchazečů

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční - 12 uchazečů

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) - 5 uchazečů

Uzávěrka podání přihlášek ke studiu:  30. 5. 2022

V rámci přijímacího řízení žáci nekonají písemnou zkoušku.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů jsou zveřejněna na internetových stránkách školy www.gymsosrym.cz

Informace o počtu volných míst je průběžně zveřejňována na stránkách kraje

www.kr-moravskoslezsky.cz

Přihlášky se podávají prostřednictvím ředitelky školy.

Dalsi-kolo-prijimaciho-rizeni-2022.pdf

 

 

×