Zahájení školního roku 2021/22

Výuka ve školním roce 2021/22 bude zahájena ve středu 1. 9. 2021 v 7.55 hodin v kmenových třídách. 

Podle nařízení MŠMT bude na začátku školního roku probíhat testování žáků na COVID-19. Testování bude probíhat antigenními testy a to 1., 6. a 9. září.

Žáci, jejichž zákonní zástupci odmítnou testování, jsou povinni mít po celou dobu výuky nasazenou ochranu nosu a úst, mají zakázáno cvičit v hodinách tělesné výchovy v místnosti a zpívat v hodinách hudební výchovy.

Ochranou nosu a úst je respirátor FFP2 nebo nanorouška, žáci do 15 let mají povoleno používat chirurgické roušky.

Ochranu nosu a úst musí mít všichni žáci a zaměstnanci nasazenou ve společných prostorách školy.

Organizace příchodu do školy a testování

  1. Žák vstupuje do školy s nasazenou ochranou nosu a úst nejdříve v 7.20 hodin.
  2. Po přezutí neprodleně odchází do kmenové třídy.
  3. V kmenové třídě proběhne testování. 

Z důvodu opatření kvůli pandemii není možné, aby se zahájení účastnili rodiče žáků prvních ročníků. Pro nové žáky primy chystáme slavnostní uvítání v polovině září.

×