Přijímací řízení - víceleté gymnázium

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení do vyššího ročníku víceletého gymnázia pro školní rok 2022/2023 a kritéria příjímacího řízení

 

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit další kolo přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro další kolo přijímacího řízení do těchto oborů:

Kód a obor předpokládaný počet přijímaných uchazečů
79-41-K/81 Gymnázium ( víceleté) - 4 uchazeči

Uzávěrka podání přihlášek ke studiu: 6. 5. 2022

V rámci přijímacího řízení žáci konají písemnou zkoušku z jazyka českého a z matematiky.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů jsou zveřejněna na internetových stránkách školy www.gymsosrym.cz .

Přihlášky se podávají prostřednictvím ředitelky školy.

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

×