Další kola přijímacího řízení - 2022/2023

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení do oborů vzdělánípro školní rok 2022/2023

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit další kolo přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro další kolo přijímacího řízení do těchto oborů:

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - 3 uchazeči

65-51-H/01 Kuchař číšník - 4 uchazeči


Další kolo do vyššího ročníku (ne do 1. ročníku)

79-41-K/81 Gymnázium - 2 uchazeči

 

Uzávěrka podání přihlášek: 17. 6. 2022

Uzávěrka podání přihlášek do oboru gymnázium: 17. 6. 2022


V rámci přijímacího řízení žáci oboru OZS a KČ nekonají písemnou zkoušku.

V rámci přijímacího řízení žáci oboru 8G konají písemnou zkoušku z matematiky a českého jazyka.

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů jsou zveřejněna na internetových stránkách školy www.gymsosrym.cz .

Informace o počtu volných míst je průběžně zveřejňována na stránkách kraje

www.kr-moravskoslezsky.cz

Přihlášky se podávají prostřednictvím ředitelky školy.

 

 

V Rýmařově dne 8. 6. 2022
Mgr. Zdena Kovaříková
ředitelka školy

×