Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení

Vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení do oborů vzdělání  pro školní rok 2023/2024

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, svým ředitelem rozhodla v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásit další kolo přijímacího řízení a kritéria přijímacího řízení pro další kolo přijímacího řízení do těchto oborů:

Kód a obor                  předpokládaný počet přijímaných uchazečů

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů        1 uchazeč

65-51-H/01 Kuchař číšník                                           4 uchazečů

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční         3 uchazečů

Termín podání přihlášek: do 23 . 6. 2023
Termín přijímacího řízení: dne 27. 6. 2023

V rámci přijímacího řízení žáci oboru OZS, KČ nekonají písemnou zkoušku.

 

79-41-K/41 Gymnázium                                               1 uchazeč

Termín podání přihlášek: do 8. 6. 2023
Termín přijímacího řízení: dne 9. 6. 2023

 

 

Jednotná kritéria pro přijímání uchazečů jsou zveřejněna na internetových stránkách školy www.gymsosrym.cz .

Informace o počtu volných míst je průběžně zveřejňována na stránkách kraje

www.kr-moravskoslezsky.cz

Přihlášky se podávají prostřednictvím ředitelky školy.

 

Další kolo přijímacího řízení 2023.pdf

 

V Rýmařově dne 2. 6. 2023
Mgr. Zdena Kovaříková
ředitelka školy

×