Provoz jídelny od 1.9.2020

Organizační  pokyny  pro  provoz  jídelny od   1. 9. 2020:

 • Před  vstupem do jídelny si všichni dezinfikují ruce
 • Dveře do jídelny budou po dobu výdeje otevřeny, aby se minimalizoval kontakt s klikou
 • Strávníci budou dodržovat časový harmonogram výdejní doby
  • 11.00 - 11.30 hod  - pro cizí strávníky do jídlonosičů
  • 11.30 – 14.00 hod – ostatní strávníci – dle organizačních pokynů obsluhy (budou vyhrazeny stoly pro cizí strávníky, pro zaměstnance škol a pro žáky)
 • Je nutno dodržovat předepsaný odstup strávníků
 • Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory!!!
 • Pokud není obsluha stravu vydává personál u výdejního okýnka
 • Pokud bude obsluha, strávník se posadí na určené místo a  bude na základě vytištěné stravenky obsloužen
 • Pokud při konzumaci oběda musí strávník na WC, musí si umýt – dezinfikovat ruce, při opětovném vstupu do jídelny
 • Strávníci se nebudou v jídelně zdržovat déle než je nezbytně nutné!!!!
 • Použité stolní nádobí a příbory na tácu strávníci odnesou do připraveného vozíku
 • Stoly budou průběžně dezinfikovány pracovníkem jídelny k tomu určeným

 

V Rýmařově 31.8.2020
Helena Chlebcová
Vedoucí stravování

×