Jazyky

 

Cizí jazyky nám nenabízejí pouze jiná slova, ale otvírají nám jiné světy.

 

Naše škola kromě výuky minimálně dvou cizích jazyků nabízí širokou paletu dalších jazyků. Setkáte se u nás s jazykovými semináři anglického, německého, francouzského, ruského, ale i latinského jazyka.

Pedagogové vedou kroužky odborné angličtiny a němčiny pro gastro a masérské obory.

Zajímavými aktivitami v rámci výuky jazyků na naší škole jsou hodiny s rodilými mluvčími, kde je kladen důraz zejména na každodenní využití jazyka.

Žáci si v průběhu roku mohou ověřit své znalosti a dovednosti v několika soutěžích spojených s jazyky. V klasické jazykové olympiádě, méně tradiční překladatelské soutěži, na jazykové konferenci či v jiných soutěžích pořádaných odbornými časopisy, které škola pro žáky odebírá.

Škola zároveň připravuje žáky na některé jazykové zkoušky, zejména na Cambridge exams, uznávané na většině vysokých škol nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Velkou motivací, proč rozšiřovat svůj jazykový rejstřík, je zajisté i možnost setkávat se se zajímavými osobnostmi a poznávat kulturu jiných zemí. Výuka jazyků není jen o učení se mezi čtyřmi stěnami. Žáci školy se účastní poznávacích zájezdů do evropských metropolí, jako jsou Vídeň, Paříž či Londýn, a do okolí těchto měst. Tady mohou nabyté znalosti využít k lepšímu poznání cizích kultur a pochopení jejich hodnot.

×