Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

Obor: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

Obor: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

Obor: 65-51-H/01 Kuchař - číšník

 

Aktuální nabídka vzdělávacích oborů ve školním roce 2020/2021:

Gymnázium (osmileté) 79-41-K/81
Maturitní obor je určen pro žáky 5. tříd základních škol, kteří mají studijní předpoklady a chtějí efektivně využít poslední čtyři roky základního vzdělávání v kolektivu podobně smýšlejících spolužáků.

Gymnázium (čtyřleté) 79-41-K/41
Maturitní obor je určen pro žáky 9. tříd základních škol, kteří se chtějí dále vzdělávat a chystají se po absolvování střední školy dále rozvíjet na některém z vyšších stupňů vzdělávání. Gymnázium je nejlepší možnou přípravou na vysokoškolské studium přírodovědných, technických i humanitních oborů.

Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02
Maturitní obor je určen pro žáky 9. tříd.  Zaměřuje se na Masérství a fitness nebo Masérství a wellness. Žáci se naučí provádět vhodný druh masáže v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a vhodně používat masážní přípravky.

Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
Tříletý učební obor s možností získání řidičského oprávnění skupiny B, C, T a svářečských průkazů elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře CO2. Po vyučení se mohou uplatnit při samostatném podnikání v oblasti opravárenství, servisních služeb, kovovýrobě a zemědělství.

Kuchař-číšník 65-51-H/01
Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou. Žáci ovládají výrobu běžného sortimentu jídel teplé a studené kuchyně, včetně dietních pokrmů, moučníků a nápojů. Umí servis pokrmů a nápojů a jsou schopni připravit slavnostní hostiny. Během studia mají možnost absolvovat koktejlový a baristický kurz a získat certifikáty.

Důležité informace

Podání přihlášky ke studiu:

Všem uchazečům již byly zaslány pozvánky k přijímacímu řízení a jednotné zkoušce včetně termínů.

Termíny:

  • Odevzdání přihlášky pro první kolo do 1. března 2021 – vyřizuje studijní oddělení.
  • Přijímací řízení do oborů Opravář zemědělských strojů a Kuchař - číšník proběhne 19. května 2021.
  • Jednotná přijímací zkouška do oborů Gymnázium osmileté a Gymnázium čtyřleté proběhne v termínech 3. – 6. května 2021.

Stipendia

Nabízíme možnost získat krajská stipendia na podporu oborů v okrajových lokalitách kraje od 1. 9. 2020:

  • motivační stipendium 700,-Kč každý měsíc
  • prospěchové stipendium ve výši až 5000,-Kč za pololetí
  • platí pro 3 obory:
  1. Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/02
  2. Kuchař – číšník 65-51-H/01
  3. Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01
×