Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště je vedle pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a středisek výchovné péče jedním z pilířů školského poradenství. Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům).

Kontakt

Mgr. Ivana Hofírková

Mgr. Miroslava Lounová

×