Projekty

Národní plán obnovy

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Naše škola se zapojila ve školním roce 2021/2022 do Národního plánu doučování a Národního plánu obnovy. Od 1. 1. 2022 je Gymnázium a Střední odborná škola příjemcem podpory EU.

Financováno Evropskou unií - Next Generation EU.

Tato finanční podpora je zaměřena na individuální nebo skupinové doučování žáků naší školy ve všech oborech. Doučování probíhá v teoretických předmětech český jazyk, anglický jazyk, základy společenských věd, francouzský jazyk, v odborných předmětech oboru Kuchař - číšník, v odborném výcviku oboru Opravář zemědělských strojů a oboru Masér sportovní a rekondiční. V průběhu roku může doučování probíhat i v ostatních předmětech, kde bude potřeba podpořit vzdělávání žáků.

OKAP II

 

Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Doba realizace: červenec 2021 – listopad 2023         

Detailní popis projektu OKAP-II.pdf

Projekt je realizován za finanční podpory EU z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI).

Erasmus +

×