Projekty

OKAP II

 

Název projektu: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613

Doba realizace: červenec 2021 – listopad 2023         

Detailní popis projektu OKAP-II.pdf

Projekt je realizován za finanční podpory EU z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI).

Erasmus +

×