Areál školy

Gymnázium a Střední škola odborná škola, Rýmařov, má k výuce 6 budov:

  • Budovy školy na ulici Sokolovské 34, kde probíhá teoretické vyučování gymnaziálních oborů
  • Budova školy na ulici Julia Sedláka 16, kde probíhá výuka strojírenských a gastronomických  oborů
  • Hala pro výuku odborného výcviku strojírenských oborů v Jamarticích
  • Tělocvična na ulici Sokolovské 39
  • Budova domova mládeže a školní jídelna na Divadelní ulici 14

 

Areál školy

 

Učebny jsou vybaveny moderní technikou (dataprojektory, PC, 3D tiskárna), žáci mají k dispozici laboratoře fyziky, chemie a biologie s PC periferiemi, PC učebnu cizích jazyků, PC učebnu informatiky, dílny vybavené NC soustruhy a automobilovou diagnostickou technikou, posilovnu s tréninkovými stroji a školní bufet. Škola využívá informační systém Bakaláři, on-line výuku zajišťuje pomocí nástrojů MS Office (MS Teams, OneNote, OneDrive, Share point, Forms ad.).

O nás

Jsme škola rodinného typu, v níž panuje přátelská a tvůrčí atmosféra, dbáme na budování pozitivních interpersonálních vztahů. Své absolventy dokážeme připravit jak pro další studium a vědu, tak pro praktický život.

Výuka je zajištěna plně kvalifikovanými a aprobovanými učiteli, žáci se umisťují na předních místech v okresních i krajských kolech soutěží pořádaných MŠMT. Škola je také zapojena do regionálních a mezinárodních projektů, pro výuku cizích jazyků využívá i rodilé mluvčí, organizuje lyžařské a vodácké kurzy, zájezdy do zemí EU. Při škole také funguje střelecký oddíl, z nějž se rekrutují mistři ČR i Evropy. Žáci jsou zapojeni do chodu školy pomocí studentské rady, pořádají podzimní studentskou akademii a jarní Majáles.

Virtuální prohlídka

×