Jídelna

Stravné je nutno hradit bezhotovostní platbou na účet organizace:  Účet číslo 107-5380080227/0100

Možnosti platby:

  • Trvalým příkazem (v libovolné bance), vlastník účtu si zadá u svého peněžního ústavu trvalý příkaz k platbě požadované částky stravného ve školní jídelně k 25. dni předchozího měsíce na následující měsíc (např. platba 25.srpna na září, 25. prosince na leden apod.) Vyúčtování bude vždy provedeno v červenci.
  • Jednorázovou úhradou na účet kdykoliv - pokud si strávník hlídá zůstatek kreditu na svém kontě může si platbu poslat kdykoliv a konto si navýšit.
  • Poštovní poukázkou typu A – kterou si strávník uhradí potřebnou částku.

Každá úhrada musí mít tyto náležitosti:

  • Číslo účtu (107-5380080227/0100)
  • Variabilní symbol (obdržíte u vedoucí jídelny)
  • Jméno strávníka (ve zprávě pro příjemce)

Po připsání částky na účet strávníka mu bude automaticky načtena strava do výše jeho kreditu. Každý si svůj stravovací účet musí kontrolovat sám, pokud na něm nebude mít dostatek finančních prostředků, nebude mít stravu.
Ke stravování ve školní jídelně je nutné mít ISIC kartu, která současně slouží ke vstupu do školy.

V případě jiných strávníků než žáků a zaměstnanců školy, je nutné si za vratnou zálohu 100,- Kč zakoupit čip u vedoucí stravování.

Informace pro strávníky

Odhlašování a volba jídla:

Stravu si můžete odhlásit nejpozději do 12.00 hodin předchozího dne.
Výběr jídla číslo 2 je možné provést nejpozději dva dny předem do 12.00 hodin.

Upozorňujeme strávníky z řad žáků, žák má nárok na „dotovanou“ stravu pouze při pobytu ve škole; nárok žáka vychází z § 122 odst. 2 školského zákona. První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se dle § 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2015 Sb. považuje za pobyt ve škole. Ostatní dny nemá žák nárok na „dotovanou“ stravu a je povinen odhlásit stravu, jinak musí uhradit plnou cenu stravy – snídaně + přesnídávky, oběda, svačiny, večeře a II. večeře (jako cizí strávník) a to i v případě nevyzvednuté stravy.

Nejsou-li žáci ve škole, nevzniká jim nárok na dotované stravné. Každý měsíc budou prováděny pravidelné kontroly absence strávníků (ve škole a v zaměstnání). Budou-li mít v tyto dny stravu odebranou, bude jim doúčtována do plné výše.

Výdejní doba stravy:

SNÍDANĚ
6:00 - 6:15
7:00 - 7:30

OBĚD
11:30 - 14:00

VEČEŘE + II. večeře
17:45 - 18:15

Pro žáky a zaměstnance prodloužena výdejní doba oběda pondělí až čtvrtek do 14:30 hodin.

Kontaktní osoba

Helena Chlebcová

×