Jídelna - pro žáky maturitního ročníku

Upozornění pro žáky maturitního ročníku:

Žáci mají nárok na dotovanou stravu pouze pokud jsou ve škole, což znamená že v době přípravy na maturitní zkoušky ve škole nejsou a nemají tedy nárok na dotovanou stravu. Dotovanou stravu mohou mít pouze v den maturitní zkoušky. Pokud budou chtít žáci odebírat obědy i v období přípravy na maturitní zkoušku, bude jim odebraná strava doúčtována do plné výše, což činí
103,- Kč za odebraný oběd.

 

 

Helena Chlebcová
Vedoucí školní jídelny                

×