Historie školy

Rýmařovské střední školství

Jeho počátky spadají do r. 1873, kdy bylo ve městě založeno německé nižší reálné gymnázium. Od r. 1902 bylo rozšířeno na sedmileté vyšší gymnázium, které fungovalo do r. 1944. K obnovení výuky došlo v letech 1946-1949, pochopitelně s češtinou jako vyučovacím jazykem. Roku 1956 bylo gymnázium obnoveno jako jedenáctiletá střední škola a výuka v něm pokračuje kontinuálně dodnes. Ve městě byla v 80. letech 19. století založena i tkalcovská škola, od 50. let 20. století dvacátého střední odborné učiliště zemědělské, v 90 letech 20. století vznikla i střední soukromá škola cestovního ruchu (posléze PRIMA).

 

Fotografie budovy školy

 

V současné době ve městě existuje pouze jedna škola poskytující středoškolské vzdělání – Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, která vznikla postupným slučováním místních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem a v nedávné době i školy soukromé. Nabízí dva maturitní obory – gymnaziální (gymnázium 4leté a 8leté) a odborný (Masér sportovní a rekondiční) a dále pak dva obory učební (opravář zemědělských strojů a kuchař – číšník).

Historie v datech

Založeno německé nižší reálné gymnázium
1. 1. 1873
Rozšířeno na sedmileté vyšší gymnázium
1. 1. 1902
Konec sedmiletého vyššího gymnázia
1. 1. 1944
Obnovení výuky na sedmiletém vyšším gymnáziu, s češtinou jako vyučovacím jazykem
1. 1. 1946 – 1. 1. 1949

Významní absolventi

Mezi významné absolventy patří např. umělecký fotograf prof. Jindřich Štreit, výtvarník Bořek Zeman, prof. PhDr. Dušan Šimek UP Olomouc, teolog doc. Petr Sláma, přírodovědkyně doc. Piňosová, filmový režisér Marek Čermák, literární vědec dr. Josef Švéda, rozhlasový reportér Jiří Slavičínský, Jiří Jahna a Michaela Mlíchovou – oba doktoři, učí na Matematickém ústavu SLU Opava a další.

×