Gymnaziální přípravka

Gymnázium a Střední odborná škola v Rýmařově bude i v příštím školním roce 2021/2022 otvírat třídu primu oboru 79-41-K/81 Gymnázium – tedy 1. ročník osmiletého gymnázia – která je určena nadaným žákům po ukončení 5. tříd základních škol.

Abychom navázali kontakt s našimi budoucími žáky, připravila naše škola již sedmý ročník projektu, který jsme nazvali „Gymnaziální přípravka“.

 

1. Komu je určen?

Nadaným žákům, kteří v tomto školním roce chodí do 5. třídy základní školy a plánují od 1. září 2021 nastoupit do našeho gymnázia do 1. ročníku osmiletého studia.

2. Co je cílem „Gymnaziální přípravky“?

Navázat kontakt s budoucími studenty, ukázat jim, jak probíhá výuka na gymnáziu, a usnadnit jim tak přechod na novou školu.

Nabídnout rodičům našich potenciálních studentů možnost zjistit, že studovat na gymnáziu neznamená učit se od rána do večera. Naši žáci bez problémů stíhají navštěvovat základní uměleckou školu, chodit do zájmových kroužků a věnovat se sportu.

3. Jak bude „Gymnaziální přípravka“ organizována?

Projekt bude rozdělen do dvou částí. První, která začne ve středu 14. října 2020 ve 14.30 hodin, bude probíhat v blocích odpovídajících třem vyučovacím hodinám vždy jednou za tři týdny až do poloviny února 2021.

Druhá část projektu je zaměřena na cílenou přípravu k přijímacím zkouškám, bude probíhat každý týden od března 2020 a bude trvat 60 minut.

4. Co z toho budete mít?

Děti budou smysluplným způsobem trávit odpoledne.

Něco se zajímavou formou naučí a připraví se pro další studium.

Budete moci sami posoudit, jak výuka na gymnáziu probíhá.

5. Co pro to máte udělat?

Přiveďte své dítě do naší školy ve středu 14. října 2020 ve 14.30 hodin a v 16 hodin si je zase vyzvedněte, nebo ještě lépe, přijďte s ním a ptejte se nás na vše, co vás zajímá o studiu na naší škole.

Další informace žádejte na telefonním čísle 554 721 150 nebo na mailu info@gymsosrym.cz.

 

×