Koktejlový kurz 2020

V měsíci září proběhl na naší škole |Koktejlový kurz Advanced, který vedl profesionální barman Bc. Adam Navrátil ze společnosti Barmani Zlín.

Studenti se po čtyři dny seznamovali se známými i méně známými surovinami a technologickými postupy, podle kterých se jednotlivé nápoje připravují, a také se správnými technikami míchání. Během kurzu se dověděli plno zajímavých informací a užili si spoustu zábavy.

Kurz byl zakončen zkouškou, která měla jak část písemnou, tak i praktickou. Všech čtrnáct studentů zkoušku úspěšně zvládlo, někteří dokonce s vyznamenáním.

Jako pokračování je na měsíc říjen připraven Flairový kurz, tentokrát pod vedením Bc. Jakuba Orla, ze stejné společnosti. V něm se budou vzdělávat jen ti uchazeči, kteří už mají Koktejlový kurz úspěšně za sebou a mají zájem se naučit další nové techniky.

Věřím, že i tuto akci si studenti užijí v dobré náladě a zdokonalí se ve svých dovednostech.

×