Aktuální informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení do oborů Opravář zemědělských strojů a Kuchař - číšník proběhne 19. 5. 2021.

Jednotná přijímací zkouška do oborů Gymnázium osmileté a Gymnázium čtyřleté proběhne v termínech dle následujícího rozpisu "Posunuté zkušební schéma 2021".

Všem uchazečům již byly zaslány pozvánky k přijímacímu řízení a jednotné zkoušce včetně termínů.

Zápisové lístky si uchazeči vyzvednou na svých základních školách a do deseti dnů po vyhlášení výsledků přijímacího řízení jej odevzdají ve střední škole.

 

×