Překladatelská soutěž

Překladatelská soutěž na Gymnáziu a SOŠ Rýmařov

Na začátku měsíce listopadu mělo 28 studentů Gymnázia a Střední odborné školy Rýmařov možnost vyzkoušet si, jaké to je být profesionálním překladatelem nejen komerčních, ale i uměleckých textů. Škola je totiž přihlásila do Překladatelské soutěže pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Palackého Olomouc pod záštitou Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Soutěžilo se v překladu z angličtiny, francouzštiny, němčiny a ruštiny do českého jazyka. Školní kolo bylo rozděleno do dvou dnů. Jako první si své dovednosti vyzkoušelo dvacet „budoucích překladatelů“ z anglického jazyka, druhý den své schopnosti ověřovali dva francouzštináři, dva němčináři a čtyři ruštináři.

FFUPOL zaslala v den konání soutěže školám soutěžní texty v celkovém rozsahu jedné NS (0,5 umělecký/0,5 odborný text). Na jejich překlad měli studenti časový limit dvou vyučovacích hodin. Tento čas využili beze zbytku. Měli povoleno používat jakékoliv pomůcky kromě automatického překladu.

Následující den vyučující příslušných jazyků vyhodnotili práce studentů podle orientačního řešení zaslaného filozofickou fakultou a rozhodli o jejich nominaci do fakultního kola, které se uskuteční na začátku ledna příštího kalendářního roku na UP Olomouc. V anglickém jazyce bude soutěžit Vendula Gerhardová z kvinty a Eliška Přikrylová ze sexty (jako náhradnice je nominována Vendula Sochorová z kvinty), francouzský jazyk bude mít zastoupení v Barboře Peterkové a Simoně Zifčákové z kvinty, síly v německém jazyce zkusí Roman Popelka ze septimy, ruštinu budou zastupovat Nela Bruntsvyková ze septimy a Alex Mácků ze 4. B.

Všem studentům, kteří se zúčastnili školního kola, patří velké poděkování za snahu zdolat úskalí zajímavých, ale nelehkých překladů. Máme radost, že si studenti uvědomili náročnost práce překladatelů, získali zajímavé zkušenosti a do soutěže se chtějí zapojit i v příštím roce. Nominovaným do fakultního kola přejeme hodně štěstí.

KH

Více o soutěži najdete stránkách http://www.preklad-soutez.upol.cz/ 

 

×