Imatrikulace třídy 1. A

Ve čtvrtek 7. září 2023 se konala na zámku v Janovicích slavnostní Imatrikulace třídy 1.A (primy) nižšího gymnázia. Jedná se o slavnostní akt přijetí nových žáků ke studiu.

Akce začala shromážděním žáků a jejich rodičů i dalších rodinných příslušníku v obřadní síni janovického zámku. Na programu bylo uvítání, slavností řeč paní ředitelky Gymnázia a SOŠ, Rýmařov Mgr. Zdeny Kovaříkové a také zástupců města Rýmařov. Osobně přítomné přivítal a popřál mnoho studijních úspěchů pan starosta Ing. Luděk Šimko a také paní místostarostka Ing. Lenka Vavřičková. Dále byli představeni pedagogové gymnázia, kteří se budou podílet na dalším vzdělávání nových žáků. Následovalo jmenovité předávání pamětních listů, medailí a květin všem přijatým studentům. Všichni totiž již v dubnu 2023 úspěšně složili jednotnou přijímací zkoušku na obor nižšího gymnázia a k tomu jim všem ještě jednou gratuluji. Akce byla zakončena českou státní hymnou a krásné počasí dovolilo udělat i mnoho fotografií na památku.

Mgr. Daniela Ondrová (třídní učitelka)

×