Adaptační kurzy na Gymnáziu a SOŠ Rýmařov


Ve dnech 14. a 15.09.2023 připravila naše škola pro žáky všech prvních ročníků (primy, kvinty a 1MAS) adaptační kurzy. Díky spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje z projektu „Primární prevence rizikových projevů chování na Gymnáziu a SOŠ v Rýmařově“ se mohlo adaptačního kurzu zúčastnit všech 68 nově příchozích žáků. Byli jsme ubytováni na velmi krásném místě v Karlově pod Pradědem na horské chatě Moravice. Počasí nám vyšlo vstříc a téměř všechny plánované aktivity jsme mohli uskutečnit venku. Žáci se při těchto aktivitách měli možnost lépe poznat a zároveň se blíže seznámit se svými novými třídními učitelkami. Na programu byly seznamovací, kooperativní a zábavné hry, soutěže, procházky po okolí a mnoho jiného. Večerní program byl zaměřen na primární prevenci rizikového chování, kariérové poradenství a samozřejmě nechyběl ani zpěv za doprovodu kytary. Celý pobyt byl velmi vydařený a nyní mohou žáci začít svou novou etapu vzdělávání.

Foto: Andrea Továrková

×