Memoriál Šárky Pravdové v Bílovci

Matematická soutěž

V pátek 10. listopadu 2023 se naše škola zúčastnila 7. ročníku (pro nás premiéra) matematické soutěže, která se konala na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci. Do soutěže mohla nastoupit dvě čtyřčlenná družstva; v kategorii mladší jsme vybírali dva žáky z primy a dva žáky ze sekundy a obdobně v kategorii starší dva žáky z tercie a dva z kvarty. Sestavit družstva nebyl žádný problém, neboť ochota žáků se zúčastnit této soutěže byla velká.

Memoriál organizují studenti vyššího gymnázia GMK v Bílovci vytvořením sady příkladů, která pro letošní rok čítala 85 cvičení. Charakteristické pro ně je, že se jejich obtížnost stále zvyšuje. Soutěží se v časovém limitu 1 h a 45 minut a cílem je vyřešit co nejvíce příkladů po řadě za sebou. Každý tým na začátku obdrží 6 cvičení, jakmile dospěje k řešení jednoho z nich, odevzdá výsledek tzv. opravovateli a ten dle správnosti přiřadí 3 body za správné řešení, 2 body za jednou opravené řešení. Minimálně je možné získat 1 bod za úlohu. Následuje zadání dalšího příkladu v pořadí. Tímto způsobem se žáci dostávají k dalším a dalším zadáním.

Mladší družstvo sestavené z Moniky Svatoňové, Martina Staníka, Michala Kotrly a Josefa Tichého získalo celkem 94 bodů. Starší družstvo, které tvořili Václav Ondra, Michal Stacho, Filip Krečmer a Lukáš Mosný, nahrálo celkem 102 bodů. I když vítězné týmy byly ještě o několik desítek bodů lepší, chtěla bych nasazení všech účastníků ocenit velkou pochvalou. Práce v týmu vyžaduje spolupráci, komunikaci a domluvu, a ta jim v této soutěži nechyběla.

Určitě se memoriálu zúčastníme také v následujícím školním roce a věřím, že se opět najdou nadšené „matematické hlavičky“, které budou rády reprezentovat naši školu v Bílovci.

 

Mgr. Daniela Ondrová

×