E-bezpečí na Gymnáziu a SOŠ Rýmařov

Další akci, kterou jsme mohli pro žáky nižšího gymnázia uskutečnit díky financování z rozpočtu Moravskoslezského kraje z projektu „Primární prevence rizikových projevů chování na Gymnáziu a SOŠ v Rýmařově“, byla beseda na téma kyberšikana.

Beseda byla zaměřena na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Ústředními tématy byly otázky kyberšikany a kybergroomingu. Žáci se dozvěděli, co je kyberšikana, jaké má projevy, čím se liší od tradiční šikany, jak se proti ní mohou chránit a jak postupovat v krizových situacích.

Dalším probraným tématem byla nebezpečná internetová manipulace kybergrooming, ve které se internetoví útočníci snaží získat důvěru oběti, kterou pak přimějí k osobní schůzce. Žáci zde mohli pochopit, jaké strategie a manipulativní techniky útočníci používají.

Témata byla velmi pěkně demonstrována na pečlivě vybraných kauzách z celého světa. Lektoři představili žákům také případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální sítě Facebook. Na závěr si všichni odnesli tématickou „skládačku“ s probranými tématy a kontakty na intervenční instituce.

Beseda byla pro žáky velmi přínosná, neboť v dnešní době je toto téma velmi aktuální.

Děkujeme projektu E-Bezpečí za skvěle přednesená témata.

 

Foto: Andrea Továrková

 

 

×