NÁVŠTĚVA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

V úterý 6. 2. 2024 studenti sexty a 2. ročníku oboru masér navštívili zcela nový kampus Katedry studií lidského pohybu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Studenti absolvovali prohlídku celé rozsáhlé budovy, kde si kromě moderních učeben mohli prohlédnout také různá nejmoderněji vybavená sportoviště, např. multifunkční sportovní halu, gymnastický sál, lezeckou stěnu, posilovnu, dále 200 m běžeckou dráhu přímo v budově nebo funkčně navrženou střechu pro relaxaci studentů i široké veřejnosti.

Katedra se zaměřuje nejen na výuku, ale také na vědu a výzkum. Proto byla další část exkurze zaměřena na návštěvu biomechanické laboratoře, která je v současné době nejmodernější na světě. Zabývá se výzkumem efektivity lidského pohybu, prevencí zranění při sportu a vytváření následných preventivních doporučení.

Celá exkurze byla pro studenty velmi inspirativní a z exkurze byli nadšeni. Oslovila je nejen moderní budova a její vybavení, ale také nabídka netradičních studijních oborů.

Už teď se těšíme na návštěvu v příštím roce s dalšími ročníky.

Mgr. Vanda Zábranská

KSLP-Ostrava.pdf

×