Projekt E-bezpečí a Policie ČR

 

Ve čtvrtek 8. února 2024 jsme opět mohli přivítat v naší škole odborníky na kyberšikanu, kybergrooming a trestní odpovědnost. Z rozpočtu Moravskoslezského kraje z projektu „Primární prevence rizikových projevů chování na Gymnáziu a SOŠ v Rýmařově“ byla hrazena beseda od společnosti E-Bezpečí. Policie ČR provádí prevenci ve školách zdarma.

Beseda byla zaměřena na prevenci v oblasti rizikové komunikace realizované pomocí internetu a mobilních telefonů. Žáci nižšího gymnázia se dozvěděli, co je kyberšikana a kybergrooming. Témata byla velmi pěkně demonstrována na pečlivě vybraných kauzách z celého světa. Lektoři E-Bezpečí představili žákům případy, ke kterým došlo v souvislosti se zneužitím sociální sítě Facebook. Na to navázala zástupkyně obvodního oddělení Policie ČR, která žákům představila rizika spojená s těmito tématy. Objasnila žákům, jaké jim hrozí nebezpečí a zároveň je seznámila s trestní odpovědností za tyto činy. Probraná byla i jiná témata spojená s trestní odpovědností mladistvých, jako jsou různé přestupky a trestné činy. Na závěr besedy představila zástupkyně obvodního oddělení Policie ČR v Rýmařově činnosti zajišťující bezpečnost a prevenci v našem městě.

Všichni si odnesli tématickou „skládačku“ s probranými tématy a kontakty na intervenční instituce. Beseda byla pro žáky velmi přínosná, neboť v dnešní době jsou tato témata velmi aktuální.

Děkujeme projektu E-Bezpečí a Polici ČR za poutavě přednesená témata.

 

Foto: Andrea Továrková

Projekt-E-bezpeci-a-Policie-CR.pdf

 

×