Wellbeing ve škole je…

… když se cítím ve škole bezpečně

… když mě lidé ve škole respektují

… když mám ve škole přátele, kteří mi pomohou

… když cítím, že škola a učení má smysl

… když mám dostatek pohybu

 

Proč wellbeing ve školách?

Wellbeing ve školách je základní podmínka pro to, aby žáci, ředitelé i vyučující mohli vést spokojený a plnohodnotný život, zvládat stres a uplatnit své silné stránky. Děti, které jsou ve škole spokojené, se mnohem lépe učí. Ve škole, kde se všichni dobře cítí, se lépe navazují funkční a podpůrné vztahy a všichni mohou naplno rozvinout svůj potenciál.

I naše škola se mohla díky spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje z projektu „Primární prevence rizikových projevů chování na Gymnáziu a SOŠ v Rýmařově“ zúčastnit interaktivního programu zaměřeného na hodnoty spojené s tímto tématem. Téma duševního zdraví a rozvoj osobnosti je v současné době velmi aktuální. Programu se zúčastnili žáci třídy prima, kteří navázali na aktivity z adaptačního kurzu, který absolvovali v září loňského roku. Mohli dále upevňovat své kamarádské vztahy, stmelovat kolektiv a získávat ve třídě bezpečné prostředí, kde se budou cítit dobře.

Děkujeme firmě AZ Help za velmi přínosný a zábavný program pro naše „primánky“ a celou naši školu.

 

Foto: Andrea Továrková

×