Matematické soustředění žáků Gymnázia Rýmařov

Počátkem května naše škola tradičně pořádá matematické soustředění. Letos se této akce účastnila třída tercie ve dnech 2. a 3. května a třída sekunda 9. a 10. května. Cílem této dvoudenní akce bylo zdokonalení znalostí různých matematických témat a dovedností, objevování mnohých dalších a také zjišťování, že matematika může být mnohem zábavnější, než si mnozí pamatujeme ze školních lavic. Některé aktivity řešily žáci jednotlivě, naopak v některých byla podporována týmová spolupráce. V průběhu soustředění probíhalo pečlivé sčítání získaných bodů za řešené úkoly a na konci byly vyhlášeny tři nejlepší týmy a samozřejmě tři nejlepší počtáři. V tercii to byli tito žáci: Václav Ondra, Michal Stacho a Klára Urbánková. A tři nejúspěšnější žáci sekundy: Sandra Kubjátová, Felix Pánek a Ellen Joy Lemstrová. Každý byl odměněn drobnou věcnou cenou a také příjemnými zážitky z pobytu mimo školní lavice. Dokazovaly to úsměvy na tvářích všech zúčastněných.

Ubytování a program celé akce se konal na Chatě Severka ve Staré Vsi. Panu majiteli a personálu za spolupráci v příjemném prostředí děkuji. Poděkování patří také nové kolegyni Libuši Brtníčkové za pomoc při realizaci všech aktivit na soustředění.

 

Daniela Ondrová (vyučující matematiky)

×