Změna ve vzdělávání 4. a 3. ročníků

Vzdělávání ve 2. pololetí maturitních ročníků a třetích ročníků učebních oborů

 • S ohledem na objektivní výpadek prezenčního vzdělávání se škola zaměří v 2. pololetí školního roku 2020/2021 na maturitní předměty, odborné předměty k závěrečným zkouškám a na praktické vyučování.
 • V 2. pololetí školního roku 2020/2021 se škola zaměří na přípravu žáků na ukončování vzdělávání ve třídách 8.A, 4.B, 4MAS, 3KČ, 3OZS.
 • Vyučování vybraných předmětů v těchto třídách nebude v 2. pololetí realizováno. U předmětů, které nebudou vyučovány ve 2. pololetí, bude kolonka se stupněm prospěchu proškrtnuta.
 • Předměty, které se nebudou ve 2. pololetí 2020/2021 vyučovat:
  • Třídy 8.A, 4.B – Tv, Ze. Dále si žák může zrušit maximálně dva předměty z nabídky Zv, Bi, M, Fy, Ch. Výběr předmětů je dán přípravou na MZ a VŠ.
  • Třída 4MAS – Tv, Inf, M, Pek
  • Třída 3KČ – Tv, Nj, M, ON
  • Třída 3OZS – Tv, Inf, M, ON
 • Celkové hodnocení na vysvědčení za 2. pololetí pak bude vytvořeno pouze z hodnocení předmětů, které budou v tomto pololetí vyučovány.
 • K maturitní zkoušce a k závěrečné zkoušce bude připuštěn žák, který úspěšně ukončil 1. pololetí závěrečného ročníku oboru vzdělávání, který se ukončuje maturitní nebo závěrečnou zkouškou.
 • Termín opravné zkoušky pro žáky, kteří neprospěli v 1. pololetí 2020/2021 v maturitním oboru vzdělávání, je stanoven na 30. 3. 2021. Pro učební obory vzdělávání jsou stanoveny tyto termíny 19. – 21. 4. 2021  a 17. – 19. 5. 2021.
 • Opravné zkoušky jsou komisionální a žák si musí o konkrétní termín požádat písemně (přesné datum zkoušky a název předmětu).

Odůvodnění: Převážnou část prvního pololetí byli žáci vzděláváni distančním způsobem, během kterého platí, že škola naplňuje rámcový a školní vzdělávací program v míře odpovídající okolnostem. Současně i pokud by v druhém pololetí byla možná prezenční výuka, bude nutné, aby např. doháněli praktické vyučování nebo obecně tu část výuky, kterou nestihli nebo nemohli probrat v rámci distančního vzdělávání. V druhém pololetí tohoto školního roku je zejména potřeba, aby se škola a žáci zaměřili na přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce.

V Rýmařově dne 8. února 2021
Mgr. Zdena Kovaříková, ředitelka školy

×