Změny v profilových zkouškách maturity

Odlišný způsob konání praktické zkoušky

Obor Masér sportovní a rekondiční koná praktickou maturitní zkoušku. Pro jarní a podzimní zkušební období 2021 je zadán odlišný způsob konání praktické zkoušky. Praktická část A se započítá novým způsobem. Praktická část B zůstává beze změny, pouze figuranta nahradí učební pomůcka. Bližší forma, délka zkoušky a hodnocení zkoušky je obsahem dokumentu  „Náhradní způsob konání a hodnocení praktické MZ“.

Maturitní seznam literárních děl - Beze změny.

Termíny profilové části maturitní zkoušky - Beze změny.

V Rýmařově 11. 2. 2021
Mgr. Zdena Kovaříková, ředitelka školy

×