Odborná stáž

V období od 17. března do 6. dubna se sedm odvážných žáků oboru Opravář zemědělských strojů zúčastnilo krátkodobé stáže v programu Erasmus +. Odborná stáž proběhla na farmě v Motešicích a Malých Chlievanoch. Výukovými jednotkami byla pokryta práce na farmě, kde se chová dobytek pro mléčnou produkci. 

Žáci si osvojili dovednosti nejen s obsluhou daného zařízení, ale i základní postupy technologie oprav tohoto zařízení. V rámci stáže se jim podařilo navštívit i Agrosalón v Nitře, kde si rozšířili znalosti o nové technologie v oblasti zemědělství.

Dále navštívili hlavní město Bratislavu, kde byli ubytováni v hotelu Agátka.

Po celou dobu pobytu měli nejen možnost odborného výkladu od mentorů daných pracovišť, ale také oporu doprovodné osoby Mgr. Bronislava Koňaříka, který monitoroval celou stáž a zajišťoval potřebné náležitosti průběhu stáže. Žákům byl celý pobyt/strava/doprava i kapesné hrazen z prostředků programu Erasmus +.

Velmi děkujeme žákům za vzornou reprezentaci naší školy a věříme, že jim stáž bude přínosem nejen při závěrečných zkouškách, ale zejména i v budoucím povolání.

Žáky po návratu čeká tzv diseminace, kdy pomocí workshopů, či prezentací budou šířit nabyté zkušenosti. 

Erasmus+ - Slovensko 2019.pptx

 

Mgr. Martina Ujfaluši
koordinátor projektu Erasmus+

×