Exkurze v ALINVEST Břidličná, a. s.

OKAP II JAZYKY Den ve firmách – exkurze v ALINVEST Břidličná, a. s.

V měsíci prosinci 2022 se žáci naší školy, konkrétně žáci maturitního oboru Masér sportovní a rekondiční, zúčastnili v rámci OKAP II JAZYKY Den ve firmách exkurze v ALINVEST Břidličná, a. s. Stejnou exkurzi potom absolvovali žáci oboru gymnázium a kuchař - číšník dne 26. ledna 2023.

Exkurze vždy zahájila paní personalistka, která nám představila firmu, čím se zabývá, co vyrábí, z kolika divizí se např. skládá, jak je možno se ucházet o místo ve firmě, zmínila také možnosti stáží pro studenty. Potom nám ukázala prostory firmy a kanceláře dalších pracovníků. Žáci byli seznámeni s prostředím firmy, s používanými postupy a technologiemi.

První i druhá skupina si vyslechla přednášky pracovníků firmy: personalistky, informatika, ekologa. Skupina v prosinci měla přednášku pracovnice, která pracuje na pozici sales back office manager, druhá skupina měla přednášku paní technoložky a pana vedoucího kvality. Všichni pracovníci firmy zdůrazňovali význam učení se cizím jazykům – konkrétně jazyka anglického a jazyka německého.

Obě exkurze se zúčastněným žákům velmi líbily. Žáci ocenili profesionalitu všech přednášejících, byli velmi motivováni k tomu, aby se učili cizí jazyky. Jako velmi pozitivní hodnotili i znalostní kvíz o firmě. Tři žáci, kteří jako první a bezchybně vyplnili kvíz, dostali hodnotné ceny z firmy ALINVEST.

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat nejen všem zúčastněným pracovníkům firmy, ale jmenovitě paní Bc. Pohankové z firmy ALINVEST Břidličná, a.s. za perfektní spolupráci při organizaci obou exkurzí.

 

Mgr. Ivana Ducháčová
odborný garant klíčových aktivit JAZYKY pro OKAP II

 

×