Prezentiády březen a duben 2023

V rámci OKAP II JAZYKY se v měsíci březnu 2023 konaly dvě prezentiády, a to v jazyce německém a anglickém. Těchto prezentiád se zúčastnili žáci učebního oboru kuchař – číšník a žáci maturitního oboru masér pro zdravý životní styl. Žáci oboru kuchař – číšník napřed představili svoji osobu, potom prezentovali svoje práce pod názvem Charakteristika nápojů a pokrmů v odborné práci, ve které zpracovali menu a složení pokrmů, využili i obrázky pokrmů. Práce byla zpracována na PC a byla využita interaktivní tabule. Žáci maturitního oboru představili své práce na různá odborná témata, prezentovali odbornou terminologii, druhy masáží, lázně v České republice, kontraindikace masáží, osobnost maséra apod. Práce byly ohodnoceny jak odbornou porotou, tak i diváckou porotou, jejímiž členy byli samotní žáci. V anglické i německé prezentiádě zvítězil stejný student maturitního oboru Jaroslav Zajíc. V příštím školním roce chce naše škola v těchto prezentiádách pokračovat. Poděkování patří nejen zúčastněným žákům, ale také učitelkám naší školy, které se na obou prezentiádách podílely.

Dne 5. 4. a 20. 4. 2023 se žáci naší školy v rámci OKAP II JAZYKY zúčastnili dalších dvou exkurzí ve firmě Miele Uničov. Exkurze byly velmi zajímavé, studenti ocenili ve firmě výbornou organizaci práce, moderní prostředí a pořádek.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za perfektní organizaci obou exkurzí paní Vavřínové z firmy Miele. Jednání s ní bylo vždy výborné.

 

Mgr. Ivana Ducháčová
odborný garant klíčových aktivit jazyky

×