PREZENTIÁDA A DEN VE FIRMÁCH

(březen, duben 2022)

Dne 9. března 2022 proběhla v rámci OKAP II Prezentiáda v anglickém jazyce. Cílem této aktivity bylo prezentovat získané odborné vědomosti a znalosti žáků oboru Kuchař – číšník a studentů maturitního oboru Masér sportovní a rekondiční. Žáci oboru K-Č vystoupili se svými sestavenými jídelními lístky (menu), popsali je, vysvětlili postup přípravy a zmínili použité ingredience. Studenti oboru Masér prezentovali odbornou část svého studia, která se týkala historie masérství, technik masáží, vybavení masérny a hygieny.

Všechny prezentace byly ohodnoceny odbornou porotou (pedagogy – realizátory, odborným garantem klíčových aktivit – J) a diváckou porotou z řad prezentujících žáků. Všichni zúčastnění byli spokojeni jak s průběhem celé aktivity, tak i s jejími výsledky. Po celou dobu prezentiády panovala výborná pracovní atmosféra.

 

V měsíci únoru 2022 proběhla Prezentiáda u výše zmíněných oborů také v německém jazyce.

 

V rámci OKAP II Den ve firmách se uskutečnil dne 12. dubna 2022 výjezd 20 žáků Gymnázia a SOŠ Rýmařov, p. o. do firmy Miele Uničov. Odborná exkurze zahrnovala nejen přednášku o firmě, ale také shlédnutí prostor zázemí firmy, obchodního oddělení, provozu  a v neposlední řadě také oddělení jakosti a kontroly. Žákům byla zdůrazněna nutnost znalosti cizích jazyků, a to německého a anglického jazyka. Ve firmě Miele je znalost uvedených jazyků považována za nutnost. Také byla nabídnuta možnost participace firmy Miele na případné diplomové práci budoucích studentů VŠ.

Žáci v návaznosti na exkurzi vyplňovali pracovní listy, které byly konfigurovány přímo pro tuto příležitost. Vyzkoušeli si odbornou slovní zásobu při tvorbě myšlenkových map,  kterou následně použili v eseji na téma „Exkurze v Miele Uničov“. Exkurze byla pedagogy i žáky hodnocena kladně.

Mgr. Ivana Ducháčová (odborný garant klíčových aktivit jazyky)

×