POLYTECHNIKA

OKAP II a oblast polytechniky

Polytechnika v rámci projektu OKAP II zahrnuje množství různorodých aktivit podporujících zájem o technické obory a propojení teoretického vzdělávání s praxí. Dlouhodobě probíhající aktivitou je kroužek robotiky, v němž se žáci seznamují s problematikou programování robotické stavebnice LEGO Mindstorms a také zdokonalují své konstrukční a technické dovednosti při sestavování různorodých modelů. Účastníky kroužku a další zájemce z řad našich studentů ještě do konce školního roku 2021/2022 čeká velmi lákavá exkurze na pracoviště VŠB TU Ostrava, kde nahlédnou do světa průmyslových robotů a dalších progresivních technologií.

Součástí projektových aktivit je také spolupráce se základními školami Jelínkova Rýmařov a Břidličná. V listopadu 2021 a dubnu 2022 proto naši mistři odborného výcviku připravili pro žáky obou ZŠ praktické workshopy ve školních dílnách a gastrocentru. Další obdobný workshop proběhl v polovině května, oproti předchozímu navíc přišli žákům ZŠ představit své podniky i odborní spolupracovníci z řad potenciálních zaměstnavatelů pro případné absolventy jednotlivých oborů.

Poslední aktivity OKAPII oblasti polytechnika, které v tomto školním roce proběhly, byly dvě exkurze, jedna do ZOO Ostrava pro žáky učňovských oborů, druhá na veletrh Evolution pro žáky studující obor masér, kde jim byly prezentovány moderní trendy oboru.

Mgr. Elvíra Šimůnková (odborný garant Polytechnika)

×