Učitelé nezaháleli ani o prázdninách

Učitelé Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, p. o, nezaháleli ani o prázdninách.

V letních měsících na naší škole proběhlo několik kurzů, stáží či školení, která bylo možné zorganizovat a financovat za podpory projektu OKAP II, ve kterém je naše škola zapojena.

Na konci srpna se konal dvoudenní pobytový výjezd, kde se pedagogové zúčastnili školení, které jim umožnilo prohloubit své znalosti v oblasti Formativního hodnocení.

Pracovali nejen samostatně, ale také ve skupinách a seznamovali se podrobněji s nástrojem pedagogické komunikace, která je orientována na dosažení společného cíle žáka a učitele, podporuje další efektivní učení a kompletní porozumění probírané látce. Procvičovali si formy zpětné vazby, která je v procesu formativního hodnocení poskytována učiteli i žákovi a je důležitá jejich vzájemná spolupráce.

Další školení, které mohli učitelé absolvovat, bylo zvládání stresových situací a zajisté nejoblíbenějším se stal kurz Molekulární mixologie a Přípravy míšených nápojů. Oba poslední zmiňované kurzy byly součástí delších školení, která vybraní pedagogové absolvovali v průběhu celých prázdnin.

V srpnu také plnili pedagogové odborných předmětů klíčovou aktivitu Stáž u zaměstnavatele – Globus, kde byli zapojeni do denního provozu a výroby pokrmů.  

×